Karty projektu – wymiarowanie

Staranne i dokładne zwymiarowanie poszczególnych elementów projektu jest niezbędne do prawidłowego ich odtworzenia w ogrodzie.

Comments are closed.