Karty projektu – wizualizacje

Wizualizacje, szkice oraz widoki są niezbędnymi elementami każdego projektu. Pozwalają zobrazować propozycje projektanta.

Wizualizacje – najczęściej wykonywane w kolorze przy użyciu programów komputerowych – technika 3D.

Szkice – najczęściej wykonywane ołówkiem, cienkopisem – pomagają w szybki i prosty sposób zobrazować propozycję projektanta.

Widoki – wykonane dowolną techniką w kolorze z zachowaniem zasad perspektywy oraz proporcji poszczególnych elementów,

Comments are closed.